Zásady zpracování cookies

Společnost Fitnessdk, s.r.o., sídlo: 17. listopadu 814, Červený Kostelec 549 41, IČ: 288 54 977, DIČ: CZ28854977 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31234, je provozovatelem webových stránek www.fitnessdk.cz.

Společnost Fitnessdk s.r.o. je správcem osobních údajů a využívá na svých webových stránkách soubory cookies za následujícím účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na svých internetových stránkách,
 • fungování svých webových stránek,
 • pro optimalizaci reklam na sociálních sítích (např. Facebook),
 • pro optimalizaci reklam na Ads a Sklik.

Sběr cookies za účelem uvedeným v předchozím odstavci lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o návštěvnících. Tento režim je možné nastavit v prohlížeči. Proti sběru údajů lze na základě čl. 21 v Nařízení také vznést námitku, a to jejím zasláním na kontaktní adresu společnosti Fitnessdk s.r.o. nebo e-mailem na info@fitnessdk.cz. Vaši námitku vyhodnotíme nejpozději do 30 dnů od chvíle, kdy ji obdržíme. Cookies nezbytné pro funkčnost webů budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek společnosti Fitnessdk s.r.o., nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webových stránek společnosti Fitnessdk s.r.o., vytváření statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na internetových stránkách, posuzujeme v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Cookies, které společnost Fitnessdk s.r.o. využívá pro optimalizaci reklam na sociálních sítích (např. Facebook), na Ads a Sklik, jsou stejně jako u bodu 4 posuzovány hromadně a v pseudonymizované podobě.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Ten udělujete na dobu, která je uvedena u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoli zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Další zpracovatelé osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že shromážděné cookies soubory jsou zpracovány i dalšími zpracovateli:

 • Google Analytics, Ads, Google Tag Manager, Google Inc., USA
 • Facebook Inc., California, USA
 • Hotjar, Hotjar Ltd., Malta
 • Sklik, Seznam.cz, Praha, ČR
 • Ecomail.cz, Praha, ČR

Výše uvedení zpracovatelé osobních údajů dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete na jejich webových stránkách.

Po společnosti Fitnessdk s.r.o., jež provozuje webové stránky uvedené v bodu 1, máte právo požadovat informace o svých osobních údajích, které společnost zpracovává. Můžete si navíc vyžádat jejich kopii.

Dále máte právo požádat u výše jmenované společnosti o přístup ke svým osobním údajům a ty nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit jejich zpracování.

Smíte požadovat výmaz vašich osobních údajů. Ten společnost Fitnessdk s.r.o. provede jen tehdy, pokud výmaz nebude v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti.

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu máte právo zažádat o přenos těchto údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je vaším právem obrátit se na společnost Fitnessdk s.r.o. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, v krajním případě i na soud.

Typy cookies, které zpracováváme:

 • Nutné – slouží k tomu, aby e-shop fungoval správně a vy jej mohli bez technických obtíží plnohodnotně využívat.
 • Statistické – tyto cookies zaznamenávají, jak se jednotliví uživatelé na webu chovají.
 • Marketingové – tento druh cookies komunikuje s marketingovými nástroji, jako jsou Facebook, Google Ads či Ecomail.